Indkaldelse Generalforsamling 2024, 9. april

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 9. april 2024 klokken 19.30 – 22:00 i klubhuset,
Allerød idrætspark, Mødeloungen 1. sal.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden – opdateret: (også som PDF:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  • Orientering fra en gruppe af ejere af klyngehusene.
   Retningslinjer for anvendelse af fællesarealer. Herunder ejerskab og adgang til at opsætte varmepumpe
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt valg af administrator, jf. 19, stk. 2
 11. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune