Tag-arkiv: generalforsamling

OBS: Ny lokation for Generalforsamlingen

Hej alle.

Det har desværre været en udfordring at få lov til at benytte vores vanlige lokation til afholdelse af Generalforsamlingen.

Det betyder at vi i stedet skal være på Engholmskolen i “Teatersalen”.

Adressen er:

Engholmskolen, Rådhusvej 5, 3450 Lillerød, i Teatersalen

Generalforsamlingen afholdes Tirsdag d. 18. april 2023 klokken 19.30 – 22:30

Indkaldelse Generalforsamling 2023, 18. april

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 18. april 2023 klokken 19.30 – 22:30 i klubhuset,
Allerød idrætspark, Mødeloungen 1. sal.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden – opdateret: (også som PDF: Dagsorden MMP GF 2023)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  • Ingen indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt valg af administrator, jf. 19, stk. 2
 11. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune

Indkaldelse Generalforsamling 2022, 26. april – opdateret

Vi har fra bestyrelsens side valgt at opdatere dagsorden idet vi ønsker en afstemning omkring en budgetudvidelse for legepladsernes vedligehold for 2022 – derfor udsendelse af nyhed igen.

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 26.april 2022 klokken 19.30 – 22:30 i klubhuset,
Allerød idrætspark, Mødeloungen 1. sal.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden – opdateret: (også som PDF: Dagsorden MMP GF 2022)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Bestyrelsens forslag til budget:
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt valg af administrator, jfr. 19, stk. 2
 12. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune

Indkaldelse Generalforsamling 2021, 13. april

Deltag via Microsoft Teams via følgende link.

Hvis linket ikke virker kan følgende kopieres til adresse-linjen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkNTM5NWMtMjc3OC00MGIwLTg2Y2QtOTkyMTNkOTBiYTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22444fed63-b488-4fc0-a8ed-c149caa35170%22%2c%22Oid%22%3a%22ebd2c4b5-5510-43cc-a47c-6d692ab37027%22%7d

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 13.april 2020 klokken 19.30 – 22:30.

Generalforsamlingen forventes at blive afholdt som et online møde pga. Covid-19 restriktionerne. Bestyrelsen vil udsende informationer for at logge på forud for mødet her på hjemmesiden – moellemoseparken.dk.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden: (også som PDF: Dagsorden GF MMP 2021.pdf)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  • Ingen indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Bestyrelsens forslag til budget:
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt valg af administrator, jfr. 19, stk. 2
 12. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune

Indkaldelse Generalforsamling 2020, 18. marts

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2020.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag d. 18.marts 2020 klokken 19.00 – 22:30 Allerød idrætspark, Mødeloungen 1. sal

Nedenfor er dagsorden og oversigt over indkomne forslag til afstemning.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden: (også som PDF: Dagsorden GF MMP 2020.pdf)

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  1. Forslag fra grundejer angående skiltning på P-pladser: Bilag B-Skilte på P-pladser
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Bestyrelsens forslag til budget:
 8. Bilag C-GF MMP Budget 2020
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt valg af administrator, jfr. 19, stk. 2
 13. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune